Wynagrodzenie

 
Kancelaria stosuje kilka metod rozliczeń za wykonane prace. Podstawową metodą ustalania wynagrodzenia jest wynagrodzenie za czas przeznaczony na pracę dla Klienta przy zastosowaniu stawki godzinowej. Klienci, wraz z fakturą, otrzymują szczegółowy raport specyfikujący rodzaj wykonywanych prac, osoby je zlecające oraz czas ich wykonywania. Dzięki temu systemowi rozliczeń Klient płaci wyłącznie za czas poświęcony na wykonanie zleconych przez niego czynności. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi niepotrzebnych kosztów. Dlatego też ten rodzaj rozliczeń jest szczególnie korzystny dla Klientów okazjonalnie korzystających z usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię.
 
Klientom nastawionym na dłuższa współpracę proponujemy ustalenie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego lub ryczałtu z limitem godzin. Są one szczególnie korzystne dla Klientów, którzy pragną z góry określić koszty ponoszone przez nich w związku z korzystaniem z obsługi prawnej. Dzięki nim Klient uzyskuje stałą pomoc prawną świadczoną w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, które w przypadku miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego pozostaje niezmienne bez względu na czas poświęcony przez naszych prawników dla Klienta, a w przypadku miesięcznego ryczałtu z limitem godzin, może ulec zmianie, o ile czas poświęcony na wykonanie zleconych przez Klienta zleceń przekroczy wybrany przez niego limit godzin w danym miesiącu.
 
Kancelaria przewiduje również możliwość ustalanie odrębnego wynagrodzenia za poszczególne czynności. System ten stosowany jest głównie w przypadku spraw sądowych, czy w przypadku czynności mających z natury charakter większych zamkniętych działań.

Polityka cookies